แท็ก: Mono Film

เกิดมาเพื่อดูหนัง ร่วมกับ Mono Film แจกบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Suburbicon

เกิดมาเพื่อดูหนัง ร่วมกับ Mono Film แจกบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Suburbicon Date 12 Dec 2017 Time 20.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema Terminal 21 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 20 ที่นั่ง กติการ่วมสนุก... 1.Like เพจเกิดมาเพื่อดูหนัง (ตั้งเป็น See First)2.Like &...