แท็ก: esplanade cineplex

แจกบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Bleeding Steel

เกิดมาเพื่อดูหนัง ร่วมกับ Five Star Production แจกบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Bleeding Steel Date 15 Jan 2018 Time 20.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex รัชดา จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 20 ที่นั่ง กติการ่วมสนุก... 1.Like เพจเกิดมาเพื่อดูหนัง (ตั้งเป็น See First) 2.Like...