ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”

ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทย ในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง” ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”

ครั้งแรกของการโคจรมาพบกันของ 3 ซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวพม่า อย่าง Sai Sai Kham Leng (ไซ ไซ คำ แลง ป็อบสตาร์ อันดับ 1 ของพม่า) , Wutt Hmone Shwe Yi (วุด มน ชเว ยี นักแสดงหญิงดันดับ 1 ของพม่า) , Nay Toe (เน โท นักแสดงชายอันดับ 1 ของพม่า) ที่มาร่วมประชันบทบาทกับ 2 นักแสดงไทย นำโดย น้ำหวาน-พิไลพร สุปินชุมภู และ อั๊ต อัษฎา พานิชกุล ในภาพยนตร์ไทยเรื่อง From Bangkok to Mandalay (ฟรอม แบงค็อก ทู มัณฑเลย์) หรือที่มีชื่อภาษาไทยว่า “ถึงคน..ไม่คิดถึง” จากผลงานการกำกับของ “ชาติชาย เกษนัส” ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดเรื่ องราวความคิดถึง ผ่านจดหมายที่ถูกเก็บไว้นานกว่ าครึ่งศตวรรษ จนเป็นที่มาของคำถามที่ว่า “จดหมายฉบับหนึ่ง…จะเก็บความคิ ดถึงได้นานเท่าไหร่” โดยงานนี้ผู้กำกับมากฝีมื ออย่าง “ชาติชาย เกษนัส” ได้เล่าถึงที่มาที่ ไปของการรวมตัวครั้งสำคัญระหว่ างนักแสดงซูปเปอร์สตาร์ชาวพม่ าและนักแสดงชาวไทยในภาพยนตร์เรื่ องนี้ว่า…

“…นักแสดงคนแรกที่ผมติดต่อคือ วุด มน ชเว ยี (รับบทเป็นธูซา) ตั้งแต่ดูรูปนักแสดงพม่ ามาหลายคน ผมก็ติดอยู่กับรูปของวุดมาตลอด เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมาก แล้วก็เราก็พยายามนัดเจอกับเธอ ซึ่งตอนแรกก็คลาดกันไปกันมาอยู่ หลายรอบจนเราคิดว่าเธอคงไม่ อยากเล่นหนังเรื่องนี้ จนกระทั่งผมตามไปถึงกองถ่ายที่ เธอกำลังทำงานอยู่ ผมขอเวลาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนั งประมาณ 30 นาที ผมเล่าเรื่องย่อให้ฟัง สุดท้ายเธอก็ตอบตกลงเล่นหนังกั บเรา แล้วบังเอิญเดินลงมาเจอกับ ไซ ไซ (รับบทเป็น จอจอ) ที่ถ่ายทำหนังเรื่องเดียวอยู่กั บวุด ซึ่งผมเคยพยายามตามหาไซไซอยู่ ตั้งแต่เริ่มทำโปรเจ็กต์หนังเรื่ องนี้ พอได้มาพูดคุยกับไซไซเขาก็ ตกลงร่วมงานกันเลย ส่วนเนโท (รับบท นันดะ) เป็นนักแสดงที่สามารถถ่ ายทอดความรักแบบคลาสสิกของเรื่ องนี้ออกมาได้อย่างดีทีเดียว ในส่วนของนักแสดงไทยจริงๆ มีนักแสดงมาคัดเลือกบทของปิ่ นอยู่หลายคน แต่วันที่น้องน้ำหวาน พิไลพร เดินเข้ามาแคสติ้ง ทีมงานทุกคนรู้สึกตัวลอย(ยิ้ม) น้องเป็นผู้หญิงที่มีเส่นห์ และพอได้คุยกับน้ำหวานรู้สึกว่ าน้องเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสื อและชอบเรื่องราวที่ซาบซึ้ง น้องอินกับตัวละครตัวนี้มาก น้ำหวานเล่นกีตาร์และร้ องเพลงได้ ซึ่งก็ตรงกับคาแรกเตอร์ของปิ่ น นักแสดงคนสุดท้ายที่ตบปากรั บคำมาร่วมงานกับเราคือ อั๊ต อัษฎา ซึ่งในเรื่องรับบทเป็นแฟนเก่ าของปิ่น ตอนแรกที่จะชวนอั๊ตมาร่วมงานด้ วย ผมเองก็เกร็งๆเหมือนกันว่าอั๊ ตจะรับเล่นมั้ย แต่พอหลังจากที่ผมเปิ ดเพลงประกอบภาพยนตร์ให้อั๊ตฟัง แล้วดูภาพประกอบที่ผมเตรี ยมไปอยู่ๆเขาก็น้ำตาไหล เขาหลงรักตัวละครตัวนี้มาก อั๊ตเป็นนักแสดงที่ทุ่ มเทมากๆครับ ถึงขั้นกลับไปเรียนดนตรีเพิ่ม เพื่อเตรียมตัวถ่ายหนังเรื่องนี้ ผมประทับใจมาก อั๊ตสามารถถ่ายทอดความรู้สึ กของตัวละครได้ออกมาอย่างสมบู รณ์แบบที่สุดครับ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็ นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ รวบรวมเอานักแสดงคุ ณภาพของไทยและพม่ามาร่วมสร้างสี สันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ อยากให้ทุกคนลองติดตามชมกันครับ 10 พฤศจิกายนนี้ เราจะมาส่งต่อความคิดถึงไปด้ วยกัน…”

 

10 พฤศจิกายนนี้ “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง” ตั๋วหนังเพียงหนึ่งใบจะพาทุ กคนเที่ยวรอบพม่าได้อย่างน่ามหั ศจรรย์…จากผลงานการกำกับของ “ชาติชาย เกษนัส” ทุกโรงภาพยนตร์ ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”ดึงสุดยอด 3 ซุปเปอร์สตาร์ฝั่งพม่าประชั นบทบาทสองนักแสดงไทยในภาพยนตร์ไทยสุดโรแมนติก “From Bangkok to Mandalay ถึงคน..ไม่คิดถึง”

แสดงความคิดเห็น