สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89

สรุป

LA LA LAND คว้าไปสูงสุด 6รางวัล

Moonlight 3รางวัล

Hacksaw Ridge 2 รางวัล

สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89สรุปผลรางวัล Oscars ครั้งที่ 89

แสดงความคิดเห็น