4-5 ธันวาคมนี้ น้อมรำลึกถึง พ่อของแผ่นดินอัครศิลปิน ที่เราทุกคนเคารพรัก ร่วมชม "คีตราชัน " ภาพยนตร์แห่งประว้ติศาสตร์ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 1 รอบเวลา 18:45 น. ที่โรงภาพยนตร์ house Rca เท่านั้น

4-5 ธันวาคมนี้ น้อมรำลึกถึง พ่อของแผ่นดินอัครศิลปิน ที่เราทุกคนเคารพรัก ร่วมชม “คีตราชัน ” ภาพยนตร์แห่งประว้ติศาสตร์

ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 1 รอบเวลา 18:45 น. ที่โรงภาพยนตร์ house Rca เท่านั้น

4-5 ธันวาคมนี้ น้อมรำลึกถึง พ่อของแผ่นดินอัครศิลปิน ที่เราทุกคนเคารพรัก ร่วมชม "คีตราชัน " ภาพยนตร์แห่งประว้ติศาสตร์ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 1 รอบเวลา 18:45 น. ที่โรงภาพยนตร์ house Rca เท่านั้น
“ ถึงพ่อจะจากไกล แต่เสียงดนตรีในใจ…ยังคงอยู่ “

โรงภาพยนตร์ house Rca ร่วมกับ หอภาพยนตร์ ชวนทุกท่านร่วมรำลึกถึงความทรงจำ ถึงพ่อ

ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี “คีตราชัน” ซึ่งจะจัดฉายด้วยฟิล์มภาพยนตร์ 35 มิลลิเมตร ฉบับเดียวกับที่เคยออกฉายในปี 2539 ความยาว 70 นาที ให้ข้อมูลครอบคลุมถึงความรักและพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสารคดีเรื่องนี้ยกกองไปถ่ายทำทั่วประเทศ รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส มีการนำภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงบันทึกไว้นำมาประกอบด้วย อันจะทำให้มองเห็นพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ 

พร้อมร่วมได้สัมผัสถึงความทรงจำที่งดงามและสดับฟังบทเพลงที่ขับกล่อมประเทศไทยให้ร่มเย็นมานานถึง 7 ทศวรรษ…เพื่อน้อมรำลึกถึงอัครศิลปินของชาวไทยทุกคน

4-5 ธันวาคมนี้ ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย วันละ 1 รอบเวลา 18:45 น. ที่โรงภาพยนตร์ House Rca

แสดงความคิดเห็น