ประกาศผลรอบพิเศษ JIGSAW

ประกาศผล JIGSAW

ประกาศผลรอบพิเศษ JIGSAW

1.พิมพ์ศิริ เตืองพลี

2.ดนัยฤทธิ์ วงศ์วุฒิอนันต์

3.suknit montiramanoch

4.มนต์ตา ดุลยาชีวะ

5.กิตติศักดิ์ แช่มช้อย

6.กีรติ คงสอน

7.ญัตติเวทย์ บุญลาภรัตน์

8.ชนพล บูรณะบุตร

9.ณัฐพล บำเพ็ญชอบ

10.ภูมิสมิทธ์ ปิตานุฐกรณ์ศิริ

-ผู้โชคดี inbox มายืนยันสิทธิ์โดยบอกชื่อนามสกุลและภาพยนตร์ที่ได้รางวัล ภายในวันที่ 28 Aug ก่อนเวลา 19:00 น. (บอกชื่อเรื่องที่ได้รางวัล)

-ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนไปรับด้วยตนเองเท่านั้น

-งดเปลี่ยนชื่อผู้ได้รับรางวัลในทุกกรณี

-งด inbox มาขอสำรอง ผู้จะขอลงชื่อสำรองกรุณาลงชื่อใน Comment นี้เท่านั้น

-คำตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สุด

ขอขอบคุณ Mongkol Major ที่เป็นผู้สนับสนุนของรางวัล

แสดงความคิดเห็น