ประกาศผล A Family Man

ประกาศผล A Family Man

 

ประกาศผล A Family Man

1.กิตติ โจทย์กิ่ง

2.ศิวาพร ลิบวาณิชย์

3.นิติ กันตนามัลลกุล

4.จันสิดา ลุขะรัง 

5.ชฏามาศ ธนะเรืองสกุลไทย

6.Kwansiri Pravetchotinun

7.Piya Pongsri

8.พิชชา พูลปั้น

9.nattayanee talue

10.Khunkij PVachira

-ผู้โชคดี inbox มายืนยันสิทธิ์โดยบอกชื่อนามสกุลและภาพยนตร์ที่ได้รางวัล ภายในวันที่ 27 Aug ก่อนเวลา 19:00 น. (บอกชื่อเรื่องที่ได้รางวัล)

-ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนไปรับด้วยตนเองเท่านั้น

-งดเปลี่ยนชื่อผู้ได้รับรางวัลในทุกกรณี

-งด inbox มาขอสำรอง ผู้จะขอลงชื่อสำรองกรุณาลงชื่อใน Comment นี้เท่านั้น

-คำตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สุด

ขอขอบคุณ Golden A Entertainment ที่เป็นผู้สนับสนุนของรางวัล

แสดงความคิดเห็น