ประกาศผล

ประกาศผล Stress Ball iZombie
ประกาศผล
คุณจันทิมา
-ผู้โชคดี Inbox มาบอกชื่อที่อยู่ในการจัดส่งด้วยนะ
-คำตัดสินของทางเพจถือเป็นที่สิ้นสุด
-ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
ขอขอบพระคุณ Mono 29 ที่เป็นผู้สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้
แสดงความคิดเห็น