ประกาศผล รอบพิเศษ Breathe

ประกาศผล รอบพิเศษ Breathe

ประกาศผล รอบพิเศษ Breathe

1.วัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์

2.อภิสิทธิ์ ละออศรี 

3.ชญานิน ชาญยิ่งสกุล

4.ปรวีร์ มหาโชติกุล

5.อุษณีษ์ จันทร์ทอง

-ผู้โชคดี inbox มายืนยันสิทธิ์โดยบอกชื่อนามสกุลและภาพยนตร์ที่ได้รางวัล ภายในวันที่ 15 Aug ก่อนเวลา 19:00 น.

-ผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนไปรับด้วยตนเองเท่านั้น

-งดเปลี่ยนชื่อผู้ได้รับรางวัลในทุกกรณี

-งด inbox มาขอสำรอง ผู้จะขอลงชื่อสำรองกรุณาลงชื่อใน Comment นี้เท่านั้น

-คำตัดสินของแอดมินถือเป็นที่สุด

แสดงความคิดเห็น